REIKI ( Mikao Usui )

Reiki on parantava voima tai energia, joka ylläpitää elämää. Sana Reiki on japania ja tulee tavuista Rei ja Ki. Rei tarkoittaa universaalia tietoisuutta tai korkeampaa tietoa. Ki tarkoittaa elämän energiaa, joka ilmenee kaikessa elävässä. 

Reiki hoitaa ihmistä kokonaisvaltaisesti ja palauttaa luonnollisella tavalla kehomme ja mielemme tasapainon. Jokainen voi kokea hoidon myös hyvin yksilöllisesti. Reiki voi tuoda lievitystä fyysisiin kipuihin ja vaivoihin ja voi myös laukaista kehon jännitystiloja kuten stressi ja unettomuus.

Reikihoito rentouttaa, rauhoittaa ja avaa hellästi tunnetukoksia. Reiki aktivoi paranemista sen mukaisesti mihin hoidettava itse on valmis.

Reiki välittyy reikihoitajan käsien kautta, jotka ovat hoidettavan keholla. Hoidettava lepää hoitopöydällä, vitin alla ja olosta tehdään mahdollismaan mukava ja rentouttava. Reikihoito tapahtuu ympäristössä jossa on rauhallista, hiljaisen musiikin soidessa taustalla.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Reiki is the healing power or energy that sustains life. The word Reiki is Japanese and comes from the syllables Rei and Ki. Rei means universal consciousness or higher knowledge. Ki means the energy of life that manifests in all living things.

 

The Reiki treats people holistically and restores the balance of our body and mind in a natural way.

 

Everyone can experience the treatment very individually. Reiki can bring relief from physical pain and ailments and can also trigger tension states in the body such as stress and insomnia.

 

Reiki therapy relaxes, soothes and gently opens up emotional blockages. Reiki activates healing according to what the person being treated is ready for. 

 

Energy is transmitted trough the hands and the amount that is needed. Reiki finds its way to where it is needed at that very moment.